Logo rij-instructie.nl

CBR heeft boel niet eind dit jaar op orde; verkeersveiligheid loopt gevaar en vraagt om noodverband

  actueel

Ondanks allerlei maatregelen heeft het CBR ook aan het einde van dit jaar haar zaken met de rijgeschiktheid nog niet op orde waardoor te veel mensen met een verlopen rijbewijs worden geconfronteerd. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld hun werk en mantelzorg. En er zijn inmiddels ook andere groepen, zoals examenkandidaten en chronisch zieken, die door de aanhoudende drukte bij het CBR in de knel beginnen te komen. Bovendien loopt door de aanhoudende problemen langzamerhand de verkeersveiligheid gevaar en daarom moeten er noodverbanden worden gelegd. De minister heeft in elk geval één oplossing op het oog: zij gaat onderzoeken of ouderen een jaar lang zonder geldig rijbewijs kunnen rijden (een administratieve verlenging).

Dit onthutsende beeld heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vanavond in een brief aan de Tweede Kamer geschetst. Vorige week leek uit berichten uit Den Haag dat Van Nieuwenhuizen er vertrouwen in heeft dat het CBR alles aan het einde van het jaar op orde heeft, maar het beeld is toch minder positief.

Klare wijn
Ze schenkt daarom klare wijn: 'Wat mij zorgen baart, is dat door de aanhoudende problemen bij het CBR inmiddels de verkeersveiligheid om twee redenen onder druk kan komen te staan. Ik zie dat door de aanblijvende hoge werkvoorraad mensen die zich tussentijds zelf melden voor een medische keuring dreigen onder te sneeuwen. Dit is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een risicocategorie die juist prioriteit zou moeten krijgen. Dit betreft mensen van wie het rijbewijs niet is verlopen en die nog niet de leeftijd van een verplichte keuring hebben bereikt, maar die zich bijvoorbeeld na een operatie melden bij het CBR voor een keuring van hun medische rijgeschiktheid."

Eigen verklaringen
"Daarnaast bestaat het risico dat mensen uit angst voor vertraging bij het verlengen of verkrijgen van hun rijbewijs in toenemende mate in de verleiding kunnen komen de eigen verklaringen niet (volledig) naar waarheid in te vullen. Hierdoor zouden mensen met een onterechte verklaring van medische geschiktheid een (nieuw) rijbewijs kunnen krijgen."

Debat
Vanwege deze problemen gaat de minister onderzoeken of ouderen die in de problemen komen door het CBR onder bepaalde voorwaarden maximaal een jaar respijt kan krijgen om te kunnen rijden zonder geldig rijbewijs. Deze administratieve verlenging zou worden geregistreerd in het rijbewijsregister, waardoor mensen niet met een ongeldig rijbewijs rijden.
Het Verbond voor Verzekeraars heeft aangegeven dat deze oplossing praktisch uitvoerbaar is en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeerveiligheid (SWOV) heeft laten weten dat de verkeersveiligheid hierdoor geen gevaar loopt.
Morgenochtend debatteert de Kamer vanaf 11.15 weer over het CBR.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten