Logo rij-instructie.nl

RIS: 'Als het niet mag van de wet, dan moet de wet worden aangepast'

  actueel

Volgens de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn (deze regels gelden voor alle EU-landen) is er geen beletsel dat het CBR een belangrijke rol speelt in de Rijopleiding in Stappen (RIS), zolang maar duidelijk is dat opleiders opleiden en het CBR examineert. "Volgens de Landsadvocaat mag dit niet volgens de wet. Maar de Europese regels laten dit toe. In de Nederlandse wet zit dus blijkbaar een weeffout. En dan is het simpel: dan moet die fout zo snel mogelijk worden hersteld want RIS is erg belangrijk."

Dit zegt Irma Brauers, secretaris van de VRB, een dag na de bijeenkomst tijdens welke is gesproken over de toekomst van de RIS. Het was een bijeenkomst die beklijft, want er werden heel wat meningen verkondigd die er soms wel en soms niet toe deden. Terzijde: de opkomst was niet best.
In de uitnodiging las menigeen dat het CBR de RIS wilde opheffen, maar Brauers zat er zo niet in. "Het is maar net wat je wilt lezen en ik las dat het CBR veel belang hecht aan RIS." We hebben er expliciet naar gevraagd en dat werd door de CBR-vertegenwoordigers volmondig beaamd."

Warm hart
Nu de rookwolken zijn opgetrokken, is het volgens Brauers allemaal helder: in het algemeen geldt dat RIS een warm hart wordt toegedragen door de branche en dat daarom moet worden gekeken hoe RIS in de toekomst moet worden geborgd. "Want dat is wat er aan de hand is: RIS is niet geborgd. RIS bestaat sinds 2004. Naar aanleiding van een rechtszaak ergens rond 2006 is duidelijk geworden dat de opleiders moeten opleiden, dat het IBKI WRM-examens en de praktijkbegeleiding afneemt en dat het CBR naast hun reguliere taken, de RIS-examens en RIS-praktijkbegeleidingen afneemt. Met deze tweedeling heeft niemand moeite én deze past binnen de Derde Europese Richtlijn. Als er inderdaad nationale barrières zijn, dan moeten die zo snel mogelijk worden opgelost. Dat is de taak waar wij als branche nu voor staan."

Groot belang
Volgens Ruud Rutten, voorzitter van de FAM, is het voortbestaan van de RIS van groot belang voor de broodnodige kwaliteitsinjectie in de branche en hij verwacht dat het ministerie meedenkt, zo liet hij gisteren al weten. "De sanctie is al gesneuveld en als dan de RIS ook nog zou ophouden te bestaan, dan worden we wel heel ver teruggeworpen. Gelukkig is iedereen het erover eens dat dat niet de bedoeling is. Ik hoop en verwacht dan ook dat het ministerie zal meewerken aan een oplossing."

Belangrijk
Jos Post, voorzitter van de LBKR, weet dat RIS belangrijk is. "Er zijn instructeurs die er veel en er zijn er die er niets mee hebben. Dat is prima. Maar RIS heeft zijn nut bewezen, zoveel is zeker, en dus moet er alles aan gedaan worden om RIS te behouden."

Van de BOVAG hebben we vooralsnog geen reactie. Deze wordt zodra die er is, toegevoegd. Het CBR komt morgen met een reactie.
      

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten