Logo rij-instructie.nl
Foto:

Nieuw artikel

  actueel

Opleiders kunnen vanaf 1 augustus niet meer grote hoeveelheden theorie-examenplekken inkopen. Het CBR zorgt hiermee voor een evenredigere verdeling van theorie-examenplekken en draagt bij aan het tegengaan van misbruik.

Het CBR regelmatig dat grote hoeveelheden examenplekken worden gezocht en gekocht en wil hier paal en perk aan stellen. In samenspraak met de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB, de Klantenraad van het CBR en het ministerie van I & W is besloten tot deze maatregel. De nieuwe verdeling is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het CBR de rijschoolbranche ondersteunt bij de gewenste professionalisering.

Gevolgen
Voor theorie-examens die plaats vinden voor 1 augustus geldt de huidige quotumregeling. Capaciteit voor A,B en AM examens die plaats vinden op of na 1 augustus kunnen ze vanaf 1 mei volgens de nieuwe regels reserveren. Voor CCV kan dit vanaf 15 april. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om vrije examencapaciteit te kopen voor examens vanaf 1 augustus. De nieuwe verdeling is te vinden in het vademecum en houdt drie belangrijke veranderingen in:
- Het is alleen mogelijk om een A, B of AM theorie-examen te reserveren op naam van de kandidaat en gekoppeld aan een specifiek product.
- Het is niet langer mogelijk om A,B of AM plekken onderling te wisselen.
- Het reserveren van CCV examens (ook groepsreserveringen) blijft hetzelfde, maar de plekken zijn niet langer uitwisselbaar met A,B of AM.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten