Logo rij-instructie.nl
Foto:

Financiële tegemoetkoming voor gedupeerden procedure rijgeschiktheid

  actueel

Kamerleden hadden erom gevraagd en minister Van Nieuwenhuizen van I&W heeft gisteren laten weten dat mensen onnodig gemaakte kosten doordat ze vanwege falen van het CBR hun rijbewijs niet tijdig konden verlengen krijgen vergoed. Iedereen die ervoor in aanmerking komt, krijgt bericht van het CBR.

Dit het gevolg van het Algemeen Overleg over het CBR dat recent plaatsvond in de Tweede Kamer. Daarin bleek dat Kamerleden en de minister veel kritiek hebben op het CBR voor wat betreft de rijgeschiktheidsprocedure. Het CBR heeft al een aantal maatregelen genomen en er komen nieuwe maatregelen aan om de problemen op te lossen, maar deze zullen waarschijnlijk nog tot het najaar aanhouden.
Bij een onkostenvergoeding stelt het ministerie als voorwaarde dat een rijbewijs uiterlijk zeven dagen na de dagtekening van de CBR-brief met de Verklaring van Geschiktheid-melding verloopt. De minister heeft een goed gevoel over de regeling. "Ik beschouw deze tijdelijke eenmalige tegemoetkoming als passend in het licht van het grote ongemak dat burgers door de uitvoeringsproblemen bij het CBR ervaren", laat de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer weten.
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten