Logo rij-instructie.nl

BTW-plicht op rijles vervalt niet

  actueel

Rijlessen blijven belast met btw. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Een rijschoolhouder uit Duitsland had gevraagd om vrijstelling van btw omdat hij meent dat rij-onderwijs hetzelfde uitgangspunt heeft als gewoon onderwijs dat wel is vrijgesteld van btw. Het Hof ging hier niet in mee.

De Duitse rijschoolhouder stelde zich op het standpunt dat er tegenwoordig vrijwel geen beroep meer is waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt, dus horen volgens hem rijlessen tot de primaire levensbehoeftes, net als regulier onderwijs. Nadat de Duitse belastingdienst de man in het ongelijk gesteld, werd de zaak in hoger beroep doorgespeeld naar het Europees Hof van Justitie en dat bepaalde dat een rijles tocht iets ander is.   

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten