Logo rij-instructie.nl

Stemadvies VVN: 'Stem voor verkeersveiligheid'

  actueel

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept iedereen op om morgen in het stemhokje te kiezen op een partij die verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan. "Kijk goed naar de partij die het meeste geld besteed aan verkeersveiligheid. Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen en 60 procent van alle verkeersongelukken vindt plaats op gemeentelijke wegen. Provincies hebben grote invloed op het lokale verkeersveiligheidsbeleid en hebben financiële middelen beschikbaar voor het veiliger maken van onze directe leefomgeving", adviseert VVN.

VVN maakt zich grote zorgen en meent dat provincies meer kunnen doen aan verbetering van de verkeersveiligheid. "Provincies doen al veel aan verkeersveiligheid, maar we zien dat het aantal doden en ernstig gewonden toeneemt. Extra investeringen zijn hard nodig als we weten dat de maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid jaarlijks 14 miljard euro bedragen. Wij nodigen provincies  graag uit om daadwerkelijk een Verkeersveiligheidsplan te hebben zodat er conform het duurzaam veilig principe en de risico-gestuurde aanpak wordt gewerkt.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten