Logo rij-instructie.nl

'Handhaaf 130 km/uur, maar verlaag snelheid op andere wegen'

  actueel

Het klakkeloos verlagen van de maximumsnelheid van 130 km/uur naar 120 km/uur of liever nog 100 km/uur zoals de milieulobby wil, zet geen zoden aan de dijk. Veel beter is om de snelheid op andere wegen te verlagen.

Dit stelt verkeerskundige Rob Hulleman in een blog op verkeerskunde.nl. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eind januari dat we de klimaatdoelen niet halen, met als gevolg dat milieuorganisaties onder andere pleiten voor een verlaging van de maximum snelheid op snelwegen. "Als verkeerskundige wil ik hier toch grote vraagtekens bij zetten. Niet alleen ten aanzien van de effectiviteit in termen van CO2-uitstoot, maar ook ten aanzien van het al genoemde draagvlak, de benodigde handhavingsinspanning, de verkeersveiligheid en het lokale leefmilieu", schrijft hij.

Andere route
Verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen heeft namelijk tot gevolg dat een deel van het verkeer een andere route gaat kiezen. Een route die leidt over het zogenoemde onderliggende wegennet en dat is niet alleen on[prettig voor de mensen die er wonen (de leefbaarheid wordt er niet beter op), maar er is ook een gerede kans dat de verkeersveiligheid slechter wordt.
Wat Hulleman dan wel wil? Hij stelt het voor om de maximum snelheid op 130 km/uur te handhaven en de snelheid op het onderliggende wegennet in veel gevallen juist te verlagen. "Weliswaar kan op een aantal van de huidige 80 km-wegen de snelheid omhoog naar 90, maar op veel van die wegen zal de snelheid beter verlaagd kunnen worden naar 70. Op de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom wordt 50 km de norm en binnen de bebouwde kom wordt 30 km de norm. In de bebouwde kom wordt alleen op de belangrijkste gebiedsontsluitingswegen nog 50 of 70 gereden."

Beter gediend
"Met dit voorstel wordt naar mijn overtuiging het klimaat (structurele vermindering van de CO2 uitstoot) beter gediend dan met het klakkeloos ad-hoc verlagen van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Verder zijn zowel verkeersveiligheid, leefmilieu (geluid, fijn stof), leefbaarheid en bereikbaarheid ermee gediend", aldus Hulleman.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten