Logo rij-instructie.nl
Foto:

BREAKING: CBR-directeur Petra Delsing stopt en geeft leiding over divisie rijgeschiktheid per direct uit handen

  actueel

Petra Delsing trekt het niet langer en ziet af van een herbenoeming voor een tweede termijn als algemeen directeur van het CBR, die volgend jaar zou moeten ingaan. Dit heeft zij vandaag bekend gemaakt. Of deze beslissing te maken heeft met de bergen kritiek op het CBR maakte het CBR niet bekend, maar het heeft zeker meegespeeld. Inmiddels heeft ze de leiding over de gewraakte divisie rijgeschiktheid overgedragen aan COO Jan Jurgen Huizing.  

Petra Delsing trad in mei 2016 aan en heeft er nooit blijk van gegeven echt enthousiast te zijn over haar nieuwe functie. Ze was daarvoor Directeur Verkeer en Openbare Ruimte bij de gemeente Amsterdam en eerder was zij Directeur Stadsbeheer Den Haag en ze heeft meerdere managementfuncties bekleed bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Met andere woorden: Delsing komt uit de ambtenarij en heeft zichtbaar moeite gehad haar draai te vinden bij het CBR.

Klaar voor de toekomst
Het CBR laat zichzelf in ronkende taal uit over de directeur. "Petra Delsing heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan het proces dat van het CBR een organisatie moet maken die klaar is voor de toekomst. De wereld van mobiliteit is enorm in beweging en onder haar leiding is samen met ketenpartners gewerkt aan de vraagstukken waar het CBR in het kader van verkeersveiligheid voor gesteld staat." 

Getuigt van moed
Voorzitter Jan Mengelers van de Raad van Toezicht: "Wij zijn Petra erkentelijk voor hetgeen zij de afgelopen jaren met het CBR heeft bereikt. Zij slaagde erin van deze organisatie een meer toekomstgerichte organisatie te maken. Ook hebben we respect voor de keuze die zij maakt. Het getuigt van moed dat zij deze beslissing heeft genomen.'" 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten