Logo rij-instructie.nl

Fietsers voelen zich minder veilig bij zelfrijdende auto

  actueel

Fietsers voelen zich bij een dreigend ongeval onzekerder ten opzichte van een zelfrijdende auto dan bij een dreigend conflict met een traditionele auto. Dit blijkt uit het gegeven dat ze bij een kritische situatie met een zelfrijdende auto vaker aangeven toch te zullen remmen terwijl ze voorrang hebben, dan bij een kritische situatie met een traditionele auto. Maar als de zelfrijdende auto de fietser laat weten dat deze is opgemerkt en dat het voorrang zal geven, hebben fietsers in conflictsituaties juist minder de neiging om te remmen bij een zelfrijdende auto dan bij een traditionele auto.

Dit blijkt uit het SWOV-rapport 'Hoe reageren fietsers op zelfrijdende auto's? Gedragsintenties bij ontmoetingen op kruispunten'. De wijze waarop fietsers zijn voorgelicht over zelfrijdende auto's heeft invloed op hun intentie om te remmen in conflictsituaties waarin ze voorrang hebben. Na het zien van een positief voorlichtingsfilmpje over zelfrijdende auto's, was men meer geneigd om toch te remmen, dan na een negatief filmpje over zelfrijdende auto's.

Anders gedragen
Volgens de SWOV dient bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto's te worden meegenomen dat fietsers zich anders gedragen in conflictsituaties met zelfrijdende auto's wanneer deze met hen kunnen communiceren. Ook is het aan te bevelen om de invloed van de verschillende typen voorlichting mee te nemen in de voorlichting aan fietsers wanneer zelfrijdende auto's op de openbare weg worden geïntroduceerd.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten