Logo rij-instructie.nl

Rijden met navigatiesysteem komt standaard in praktijkexamen

  actueel

Het CBR pakt door: het praktijkexamen wordt op 25 maart gemoderniseerd. Het gebruik van een navigatiesysteem wordt standaard in het onderdeel 'zelfstandig route rijden'. Tegelijk worden ook de bijzondere verrichtingen aangepakt. Dit is de opmaat naar meer veranderingen die op stapel staan, maar waarvan de ingangsdatum nog niet bekend is. In januari en februari organiseert het CBR speciale informatieavonden voor de branche.

Alweer ruim acht jaar - sinds september 2011 - moet elke examenauto een navigatiesysteem hebben, maar het gebruik ervan tot 25 maart geen verplicht onderdeel van het examen. Dat wordt het vanaf deze datum dus wel. Deze vernieuwing wordt meteen gebruikt om de optie 'rijden naar een oriëntatiepunt (aangegeven plek)' te laten sneuvelen. De clusteropdracht (steeds drie tot vijf routeopdrachten achter elkaar) komt alleen bij uitzondering nog aan bod, bijvoorbeeld bij uitval van de navigatie.

Bijzondere verrichtingen
Verder wordt het onderdeel bijzondere verrichtingen aangepakt. Hierbij maakt de stopopdracht plaats voor recht achteruit rijden en de opdrachten voor de bijzondere verrichtingen worden preciezer. De examenkandidaat krijgt dan bijvoorbeeld niet meer te horen dat hij moet parkeren, maar dat hij moet fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak. Tot de overige bijzondere verrichtingen behoren de bocht achteruit rijden, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef. Van deze verrichtingen moeten er nog steeds twee worden uitgevoerd, waarvoor de kandidaat zélf een plek kiest.

Situatiebevraging
Ook wordt de situatiebevraging uit het examen gehaald, omdat examenkandidaten hierdoor uit hun ritme kunnen worden gehaald. De situatiebevraging blijft wél een onderdeel van de tussentijdse toets.
Naast deze update werkt het CBR aan het vernieuwen van het praktijkexamen. Dit is onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021. Verdere informatie hierover volgt in de loop van 2019.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten