Logo rij-instructie.nl
Foto:

Aantal rijscholen stijgt dit jaar met bijna vierhonderd tot 8466

  actueel

Het aantal geregistreerde rijscholen is dit jaar gestegen boven de 8400: het zijn er momenteel 8.466. Dit is het hoogste aantal ooit. Met dit aantal, afkomstig van het CBR, is meteen ook de onduidelijkheid weggenomen over het aantal rijscholen, zoals die in rapporten van BOVAG Rijscholen en de SWOV voorkomen.

BOVAG Rijscholen presenteerde onlangs een rapport waarin het melding maakte dat er bij haar 6.400 rijscholen bekend zijn. Iets later publiceerde de SWOV een rapport over ADAS-systemen, waarin een getal van 6.040 werd genoemd. Hetgeen bij ons de vraag opriep: loopt het aantal rijschoolhouders zo snel terug?

Integendeel
Niet dus. Sterker nog, integendeel. Ten opzichte van vorig jaar zijn er bijna vierhonderd rijscholen bijgekomen: 8082 eind 2017tegenover 8466 nu. Het gaat in deze statistiek  om alle opleiders die zijn ingeschreven bij het CBR. Zij nemen A, B(E), AM-examens en de CCV-examens af, maar het gaat ook om louter theorie-opleiders. Dat verklaart voor een deel het verschil tussen de in omloop zijnde cijfers.
Bij het ADAS onderzoek van de SWOV, waar het CBR aan heeft meegewerkt, zijn verder alleen B-opleiders betrokken die minstens 1 auto-praktijkexamen hebben afgenomen in 2016 én van wie wij op dat moment een mailadres bekend was want de enquête is online uitgezet. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat van de 8400 rijscholen en zomaar een paar duizend 'slapend' zijn, maar dat kan niet worden bevestigd.

UWV
Ten opzichte van 2008 is het aantal rijscholen volgens de CBR-statistieken gestegen van 5799 naar de huidige 8466. Een verklaring voor de sterke groei in met name de jaren 2008-2011 (van 5799 naar 7436) is onder andere de actie destijds van het UWV om werklozen om te scholen tot rijinstructeur.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten