Logo rij-instructie.nl
Foto:

LAATSTE NIEUWS: Sanctie op praktijkbegeleiding gaat eraf

  actueel

De sanctie gaat van de praktijkbegeleiding af. Hoewel minister Van Nieuwenhuizen er alles aan heeft gedaan om dit te verijdelen, heeft een meerderheid in de Tweede Kamer voor een amendement gestemd die dit mogelijk maakt. Verder wordt in de nieuwe WRM geregeld dat de praktijkbegeleiding anders wordt ingevuld, dat je minimaal vijf jaar een rijbewijs moet hebben om rijinstructeur te kunnen worden, spookrijscholen (rijscholen et een tweede nummer) worden aangepakt, er komen bepaalde zaken verplicht in de bijscholing en er wordt onderzocht of er een rijscholenregister moet komen waarin wordt bijgehouden welke rijscholen wel en welke niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

The bottom line is dat met deze wijzigingen de vernieuwde WRM is aangenomen. In het wetsvoorstel was al geregeld dat er een verplichte VOG komt, dat het aantal praktijkbegeleidingen van twee naar één gaat en dat er bij de praktijkbegeleiding een echte leerling mee moet.

Eindstreep
Het amendement van de Kamerleden Laçin (SP), Van Aalst (PVV), Sienot (D66) en Von Martels (CDA) heeft dus de eindstreep gehaald. Hoewel de voortekenen daarop wezen, was dit lange tijd onzeker, omdat de minister deze sterk ontraadde.
Maar de vier hebben daar niet naar geluisterd. Het amendement regelt dat een instructeur die telkens niet wil slagen voor de praktijkbegeleiding mogelijkheden blijft houden om te herkansen en tijdens de zesmaandelijkse verlenging verplicht bijscholing moet volgen. De kosten komen voor rekening van de rijschoolhouder en kunnen, wanneer meerdere keren niet wordt geslaagd, behoorlijk oplopen. Maar de sanctie hangt niet langer als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de betrokkene en dat is precies wat de meerderheid in de Kamer wenst.
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten