Logo rij-instructie.nl
Tijdens een schorsing praatten onder andere de voorzitters van de VRB, FAM en BOVAG elkaar bij tijdens de behandeling van d tweede termijn in de Tweede Kamer.
Tijdens een schorsing praatten onder andere de voorzitters van de VRB, FAM en BOVAG elkaar bij tijdens de behandeling van d tweede termijn in de Tweede Kamer.

Voortekenen wijzen op schrappen sanctie

  actueel

In dit dossier weet je het nooit helemaal zeker, maar over ongeveer twee uur weten we in principe waar de branche aan toe is met betrekking tot de sanctie op de praktijkbegeleiding. Insiders en Kamerleden houden er terdege rekening mee dat de sanctie wordt geschrapt omdat er veel op wijst dat een amendement van de Kamerleden Laçin (SP), Van Aalst (PVV), Sienot (D66) en Von Martels (CDA) de meerderheid van de stemmen gaat halen.

Het amendement voorziet erin dat een instructeur die maar niet wil slagen voor zijn praktijkbegeleiding mogelijkheden blijft houden om te herkansen en tijdens de zesmaandelijkse verlenging verplicht bijscholing moet volgen. Tegelijkertijd houdt de instructeur zijn WRM-bevoegdheid. De ultieme sanctie op een onvoldoende praktijkbegeleiding is dat een instructeur zijn lesbevoegdheid kan kwijtraken en dat vinden de vier een te zware straf. 
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat probeert in een uiterste poging het wijzigingsvoorstel te ontraden. Haar argument: "Deze verlenging kan een onbeperkt aantal keren plaatsvinden. Omdat dit naar mijn oordeel nog steeds betekent dat de bijscholingsactiviteiten een te vrijblijvend karakter zullen krijgen ten opzichte van de huidige situatie, ontraad ik het amendement ook in de gewijzigde vorm." 
Het zal nu allemaal aankomen op de stemming over het amendement die vandaag rond 14.00 uur bekend wordt. De vier partijen hebben geen meerderheid in de Kamer (ze zijn samen goed voor 72 zetels), maar het is heel goed denkbaar dat één of meerdere oppositiepartijen zich zullen scharen achter de motie. De VVD heeft 33 zetels.   

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten