Logo rij-instructie.nl

Minister blijft erbij: afschaffing sanctie niet wenselijk én leidt tot vertraging WRM

  actueel

Minister Cora van Nieuwenhuize en ook VVD-Kamerlid Remco Dijkstra houden voet bij stuk: de sanctie op de praktombegeleiding wordt niet afgeschaft als het aan hen ligt. Van Nieuwenhuizen meent dat een wijzigingsvoorstel (amendement) van de Kamerleden Laçin (SP), Van Aalst (PVV), Sienot (D66) en Von Martels (CDA). "Nog steeds betekent dat de bijscholingsactiviteiten een te vrijblijvend karakter zullen krijgen ten opzichte van de huidige situatie, ontraad ik het amendement ook in de gewijzigde vorm."
Bovendien betekent uitvoering van het amendement dat de gewijzigde WRM later dan de nu geplande 1 juli volgend jaar zal zijn. "De inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal hierdoor in ieder geval vertraging oplopen tot 1 januari 2020 en mogelijk nog verder", aldus de bewindsvrouw.

Het zal nu allemaal aankomen op de stemming over het amendement die dinsdag plaatsvindt. Dan zal blijken of de coalitiepartijen D66 en het CDA in deze hun rug recht houden (dus voor afschaffing van de sanctie blijven) of dat er achter de schermen druk is uitgeoefend om toch met de minister mee te gaan.

Amendement
Het amendement van de vier Kamerleden voorziet erin dat een instructeur die maar niet wil slagen voor zijn praktijkbegeleiding mogelijkheden blijft houden om te herkansen en tijdens de zesmaandelijkse verlenging verplicht bijscholing moet volgen. In haar reactie op het amendement schrijft de minister dat de situatie dan niet verandert en nog steeds vrijblijvend is, aangezien alleen deelnemen aan de bijscholingsactiviteiten al voldoende is om verzekerd te zijn van een verlenging van de lesbevoegdheid.Van Nieuwenhuizen: "Deze verlenging kan een onbeperkt aantal keren plaatsvinden. Omdat dit naar mijn oordeel nog steeds betekent dat de bijscholingsactiviteiten een te vrijblijvend karakter zullen krijgen ten opzichte van de huidige situatie, ontraad ik het amendement ook in de gewijzigde vorm." 

Overleg IBKI
Verder is haar na overleg met IBKI gebleken dat er veel haken en ogen zitten aan de uitvoering én het zal leiden tot ongewenste vertraging. "Voor wat betreft de overige gevolgen is het beeld, mede na consultatie van IBKI, dat het amendement weliswaar uitvoerbaar zou zijn binnen de kaders van de WRM, maar dat het een aanzienlijke uitvoeringslast tot gevolg heeft. Deze last ligt zowel bij het uitwerken van de lagere regelgeving als bij de implementatie daarvan in de procedures bij IBKI. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal hierdoor in ieder geval vertraging oplopen tot 1 januari 2020 en mogelijk nog verder", schrijft de minister.

Acht zaken
In principe is het amendement wel uitvoerbaar, maar het geeft wel veel complicaties. De minister noemt er acht:
- Het bepalen van de onderdelen waarop de instructeur als onvoldoende kan worden beoordeeld en de daaraan verbonden praktische bijles.
- Het nader bepalen van de studielast en de inhoud van de praktische bijles.
- Het benaderen van marktpartijen voor het ontwikkelen van deze bijlessen en het opzetten van een stelsel van certificering daarvoor.
- Het verstrekken van een zesmaandelijkse bevoegdheidspas aan de instructeur, die weer vernieuwd zal moeten worden na het afleggen van een praktijkbegeleiding.
- De relatie tot het herintrederstraject, dat een mogelijkheid biedt om na verlies van de bevoegdheid deze weer te behalen door een lichter traject dan het geheel opnieuw behalen van de bevoegdheid.
- Het overleggen van de VOG bij de eerste zesmaandelijkse verlenging, waardoor de VOG-frequentie bij sommige instructeurs uit de pas gaat lopen met de voorziene terugkijktermijn van vijf jaar.
- Aanpassingen in de administratieve organisatie en de IT-systemen van IBKI.
- Het bepalen van de kosten van de wijzigingen bij IBKI en de doorbelasting via de tarieven daarvan aan de betrokken instructeurs.
Van Nieuwenhuizen: "Voor de meeste wijzigingen geldt dat de rijschoolbranche hierover zal moeten worden geconsulteerd onder meer via inspraak op de lagere regelgeving en via de Centrale Examencommissie WRM bij IBKI."

'Foute instructeurs kunnen eindeloos les blijven geven' 

Voor VVD-Kamerlid Remco Dijkstra is de situatie aanleiding om aldus te reageren op social media:
"Dinsdag stemmen we over een wijziging in de wet (Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993) die de kwaliteit van rijscholen moet verbeteren. Er is jarenlang door velen intensief over gesproken. Aanleiding waren de excessen in de branche. Aanbieden rijlessen in natura, eindeloos lessen zonder kans op slagen, verkeerd les geven, zelf de regels niet toepassen of überhaupt kennen etc..in de economische crisistijd kwamen er velen op af, je kon makkelijk geld verdienen en de drempel om les te gaan geven was te laag. Gevolg: rare snuiters die je niet wil en cursisten die uiteindelijk gedupeerd werden."
"Op het laatste moment kwam tijdens het eerste debat in de Tweede Kamer een gewijzigd voorstel vanuit andere partijen waarmee volgens de VVD de kern van wet onrecht wordt aangedaan.
Namelijk het verwijderen van de mogelijkheid om foute instructeurs de bevoegdheid om les te geven af te kunnen nemen. Dat vind ik wel nodig en dient ten alle tijden zorgvuldig te gebeuren. Je wilt niet de verkeerde het werk ontzeggen, maar als 'foute' instructeurs eindeloos les blijven geven worden leerlingen uiteindelijk gedupeerd."
"De rijschoolbranche kent vele serieuze professionals. De kwaliteit moet wel omhoog."
"De minister gaf gisteren haar oordeel over het wijzigingsvoorstel van de SP en de gevolgen daarvan. Het idee van de socialisten lijkt mij onverstandig."


 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten