Logo rij-instructie.nl
Foto:

Stemming over wijziging WRM week uitgesteld

  actueel

De Kamerleden Laçin (SP), Van Aalst (PVV), Sienot (D66) en Von Martels (CDA) hebben gisteren het door hen eerder ingediende amendement gewijzigd om de sanctie op de praktijkbegeleiding te schrappen. Er ligt nu een voorstel op tafel waarbij een instructeur die zakt voor de pratijkbegeleiding verplichte bijles moet volgen. Op die manier proberen de vier de minister alsnog te bewegen de sanctie te schrappen, aangezien de vier deze sanctie buitenproportioneel vinden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de stemming over twee amendementen en acht moties is uitgesteld.

Langzamerhand begint de behandeling van de gewijzigde WRM een regelrechte klucht te worden. Vandaag zou er gestemd worden over de amendementen en moties die vorige week  zijn ingediend bij de behandeling in tweede termijn van het wetsvoorstel, maar dat is ter elfder ure uitgesteld.

Sanctie is heet hangijzer
De sanctie op de praktijkbegeleiding is en blijft het hete hangijzer. Minister Van Nieuwenhuizen nodigde de vier partijen die hier vanaf willen in de eerste termijn eind september om met een wijzigingsvoorstel te komen. Dat kwam er, maar ook dat vond in de ogen van de minister geen goedkeuring, waarna het leek aan te komen op een stemming. Die zou vandaag plaatsvinden, maar deze is nu dus een week uitgesteld. De VVD heeft daarom gevraagd omdat het onderzoeken wat deze wijziging precies betekent en vraagt ook of de minister wil bekijken of ze hiermee wèl kan leven.

IBKI
Daarbij wordt onder andere ook de expertise van IBKI meegenomen. IBKI-directeur Jim Schouten was vorige week woensdag bij het debat betrokken als deskundige en zijn advies wordt door de minister zeer gewaardeerd. IBKI is net als de brancheorganisaties VRB, FAM en BOVAG fel tegenstander van afschaffing van de sanctie.  

Hieronder staat de volledige tekst van het amendement dat nu op tafel ligt:

Dit amendement regelt dat de sanctie op het niet behalen van de vijfjaarlijkse praktijkbegeleiding wordt veranderd. Nu is het zo dat een rijinstructeur van wie de praktijkbegeleiding niet als voldoende wordt beoordeeld de instructiebevoegdheid kan verliezen. De huidige sanctie hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van rijschoolhouders en instructeurs. Ondernemers lopen de kans in een keer hun hele bedrijf kwijt te zijn. Die consequentie is buitenproportioneel. Met dit amendement moet de rijinstructeur die de praktijkbegeleiding niet voldoende afsluit binnen zes maanden opnieuw de praktische bijscholing volgen. In het eerste onderdeel van dit amendement is geregeld dat de regels met betrekking tot omvang, inhoud en de duur van de praktische bijscholing anders worden vastgesteld indien sprake is van verlenging. Bij AMvB wordt uitgewerkt dat in geval van verlenging verplicht bijles moet worden gevolgd op die onderdelen waar onvoldoende op is gescoord. De cursussen worden gecertificeerd door het IBKI en door andere partijen gegeven. Na het volgen van de bijles gaat de instructeur opnieuw op voor herkansing. De geldigheidsduur van het certificaat wordt daartoe telkens met een half jaar verlengd: voor de eerste keer met zes maanden gerekend vanaf het einde van de geldigheidsduur van vijf jaar, daarna met zes maanden gerekend vanaf de laatst gevolgde en onvoldoende beoordeelde praktische bijscholing. De rijinstructeur kan zodoende blijven opgaan voor herkansing zonder zijn instructiebevoegdheid te verliezen. De combinatie van tijdsdruk en oplopende kosten en derving van inkomsten maken deze situatie echter onwaarschijnlijk. Wanneer de rijinstructeur niet opgaat voor herkansing, verliest hij de instructiebevoegdheid.

Deze sanctie is al stevig genoeg, want het betekent onaantrekkelijke extra kosten voor een cursus en examen. Dit amendement regelt eveneens dat een bij de verlenging van de instructiebevoegdheid een VOG moet worden overgelegd. Dit is in aanvulling op de in het wetsvoorstel geregelde overlegging van de VOG. Ook dit kan dus extra kosten met zich mee brengen voor de rijinstructeur.
Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten