Logo rij-instructie.nl
De examentarieven van het CBR stijgen volgend jaar met gemiddeld 5 procent.
De examentarieven van het CBR stijgen volgend jaar met gemiddeld 5 procent. (Foto: )

VRB tekent bezwaar aan tegen tariefsverhoging CBR

  actueel

Brancheorganisatie VRB heeft op 17 september officieel bezwaar aangetekend tegen de verhoging van de CBR-tarieven met gemiddeld 5 procent. De VRB stelt voor om een maximale stijging van 1,8 procent te hanteren hetgeen overeenkomt met de tariefstijging van 2018 ten opzichte van  2017.

De reacties op de fikse stijging van de tarieven van het CBR zijn niet mals. Direct nadat de tarieven bekend werden, regende het reacties op de social media. Drie CBR-tarieven stijgen volgend jaar met bijna 6 procent: dat van het B-examen, de tussentijdse toets en E achter B. Maar het kan nog hoger, want de kosten van de Eigen Verklaring stijgen met 8,6 procent. De klanten van het CBR moeten onder andere fiks meer betalen vanwege personeelskosten in relatie tot de nieuwe cao.

Bedenkingen
Toen de brancheorganisaties op 4 september tijdens de Centrale Gebruikers Raad (CGR) onder embargo vernamen dat de tarieven exorbitant zouden stijgen, had de VRB meteen haar bedenkingen. De concepttarieven werden gecommuniceerd door voormalig financieel directeur René Verstraeten en iedereen had de mogelijkheid om er vragen over te stellen en opmerkingen over te maken. "In een aantal gevallen zijn de antwoorden plausibel en ook naderhand uit te leggen aan de leden. Maar er zijn ook beweringen die wij niet kunnen staven. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de tariefopbouw van een faalangstexamen niet dezelfde procentuele stijging heeft als het gewone B-examens en de Tussentijdse toets", licht VRB-voorzitter Eric Bakker toe.

Reactie
Iedereen kreeg de mogelijkheid te reageren en van die mogelijkheid heeft de VRB (zoals ze ieder jaar doen) dankbaar gebruikgemaakt.  De VRB heeft het volgende gemeld:

"VRB kan niet akkoord gaan met de tarieven zoals die tijdens de Centrale Gebruikersraad gepresenteerd zijn. Alhoewel wij begrip hebben voor de situatie en de geschetste problematiek die René Verstraeten heeft toegelicht, vinden wij dat er ieder jaar opnieuw bij de divisie Rijvaardigheid de hoogste percentuele stijging wordt voorgesteld en in alle gevallen ook meestal wordt doorgevoerd. We stellen dan ook voor om een maximale stijging van 1,8 procent te hanteren hetgeen overeenkomt met de tariefstijging van 2018 t.o.v. 2017."
"Wat verder opmerkelijk is en wat wij ook al hebben aangegeven tijdens de CGR bijeenkomst, is dat een examen dat langer tijd in beslag neemt een andere tariefstijging laat zien. Dat is niet uit te leggen en zet ons inziens de deur weer verder open voor rijscholen die van het faalangstexamen een verdienmodel hebben gemaakt en oneigenlijk inzetten omdat daarvan bekend is dat het slagingspercentage hoger is."
"Voor de divisie theorie merken we op dat het CBR al jaren aangeeft dat deze divisie winstgevend is, dus ook hier is een stijging van 4,8 procent niet uit te leggen."

De tarieven zijn inmiddels goedgekeurd. De terugkoppeling moeten de leden van de CGR nog krijgen is afgelopen vrijdag toegezegd.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten