Logo rij-instructie.nl
Tijdens een schorsing praten onder andere de voorzitters van de VRB, FAM en BOVAG elkaar bij.
Tijdens een schorsing praten onder andere de voorzitters van de VRB, FAM en BOVAG elkaar bij.

Sanctie wel of niet eraf is nog steeds de vraag

  actueel

En weer is nog niet helemaal helder wat het gaat worden met de nieuwe WRM en vooral met de sanctie op de praktijkbegeleiding. De Tweede Kamer moet stemmen over drie amendementen en acht moties, waarbij het wijzigingsvoorstel om de sanctie te schrappen het heetste hangijzer is. Dinsdag is, als alles goed is, bekend hoe de stemming uitpakt. 

Na de behandeling in de Tweede Kamer van de wijziging van de WRM 1993 rekende in elk geval iedereen zich een rijk. De brancheorganisaties FAM, BOVAG en VRB vanwege het feit dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de sanctie wil behouden (ze is wars van vrijblijvendheid) en daarin voet bij stuk houdt. En de LBKR vanwege het gegeven dat er nog steeds een amendement ligt om de sanctie te schrappen waarover nog gestemd moet worden. Dinsdag aanstaande wordt helder hoe over dit amendement plus acht moties is gestemd.

Tweede ronde
Het debat ging vandaag de tweede ronde in, nadat de behandeling in eerste termijn eind september werd geschorst. De vraag was of in de tussentijd de Kamerleden hun huiswerk hadden gedaan (met input van de brancheorganisaties en CBR en IBKI) en met een beter voorstel zouden komen dan het alleen maar schrappen van de sanctie. Want dat lag eind september op tafel.

De sanctie
SP-Kamerlid Cem Lacin gooide meteen de knuppel in het hoenderhok door met een amendement te komen om de sanctie af te schaffen, maar wel met dien verstande dat een rijinstructeur elk half jaar opnieuw examen kan doen, maar dat de kosten dan alsmaar oplopen. Een financiële stok achter de deur dus. Lacin staat hier niet alleen in, want Matthijs Sienot (D66), Roy van Aalst (PVV), Maurits von Martels (CDA) ondertekenden dit wijzigingsvoorstel, waarmee er meteen een stevige druk op het debat lag.

Stemming
Nadat de minister in haar antwoord liet weten niets te zien in dit amendement, is het nu de vraag hoe de stemming gaat verlopen. Deze vier partijen zijn samen goed voor 72 van de 75 zetels, waarmee vooralsnog geen meerderheid wordt bereikt. Maar een groot aantal partijen deed niet mee aan de beraadslaging, maar hebben wél stemrecht en het is de vraag wat deze partijen gaan doen. De tweede vraag is of CDA en D66 als regringspartijen voet bij stuk houden en de minister in de kou laten staan. Er is de verwachting dat er druk op deze fracties zal worden uitgeoefend om hun stem aan het amendement te onthouden. Vooral het stemgedrag van GroenLinks (14 zetels) en de PvdA (9 zetels) zijn belangrijk. 

De moties
Verder liggen er nog acht moties waarover gestemd gaat worden. Dit zijn ze, waarbij geldt dat de partij die de motie heeft ingediend wordt genoemd, maar in de meeste gevallen wordt de motie door meerdere partijen gesteund. Alleen Remco Dijkstra (VVD) heeft zijn moties solo ingediend.

- SP verzoekt de regering om samen met de sector tot een nieuwe invulling van de , praktijkbegeleiding waarin de behoeften van de rijinstructeurs centraal staan, de dagelijkse praktijk goed wordt gewaarborgd en er geen sprake is van voorspelbare examens.

- SP verzoekt verzoekt de regering om samen met de sector de mogelijkheden te onderzoeken om de 5-jaar eis in te voeren in de rijschoolbranche.

- SP verzoekt de regering om samen met de sector tot stappen te komen om 'spookrijscholen' onmogelijk te maken en rijscholen die hier gebruik van maken aan te pakken.

- De VVD verzoekt de regering op basis van het genoemde overleg te komen tot een voorstel voor een gemakkelijke manier voor leerlingen om het certificaat te controleren, zoals het verplicht stellen van een pasfoto van de houder op het certificaat, en de Kamer hierover te informeren.

- De VVD verzoekt de regering voor de zomer. van 2019 in de wet- en regelgeving een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid op té nemen voor schrijnende gevallen in de WRM 1993.

- De PVV verzoekt de regering om samen met de sector tot verplichte onderdelen van de theoretische bijscholing te komen, en deze theoretische bijscholing te laten geven door instellingen die door het IBM zijn aangemerkt als gecertificeerd.

- De PVV verzoekt de regering om een jaarlijkse kwaliteitsmonitor van de (geamendeerde) WRM 993 aan de Kamer te sturen.

- D66 Verzoekt de regering om samen met de sector de mogelijkheden voor een rijscholenregister te onderzoeken en de Kamer hierover te informeren bij de Voorjaarsnota.

Meer berichten