Logo rij-instructie.nl

Herfstvakantie zit er op, maar nog geen vervolg WRM-debat op agenda

  actueel

Na de herfstvakantie. Dat was het wenkend perspectief van het moment dat het op 27 september afgebroken WRM-debat zou worden hervat. Inmiddels zit de herfstvakantie erop en is nog geen nieuwe datum geprikt. Toch laten de voorzitters van de brancheorganisaties weten dat alle betrokken politici ervan uitgaan dat medio volgend jaar de vernieuwde WRM van kracht zal worden.

Dit optimisme is gebaseerd op een overleg op 10 oktober tussen de branchevoorzitters en de verkeersspecialisten in de Tweede Kamer. Bij de plenaire behandeling op 27 september kwam het onverwacht niet tot een tweede ronde en dus ook niet tot een stemming over de WRM en daardoor ook niet over afschaffing van de sanctie op de praktijkbegeleiding. Die kant dreigde het namelijk op te gaan want hier tekende zich een grote meerderheid voor af.
De VVD kreeg het echter in de wandelgangen voor elkaar dat de woordvoerders van de coalitiefracties besloten een adempauze in te lasten en de vergadering op te schorten tot na de herfstvakantie. Maar 'na de herfstvakantie' is een begrip van elastiek. De herfstvakantie is deze week in heel Nederland achter de rug, maar het vervolg is tot op heden niet geagendeerd. 

Amendement
Volgens Frank Hoornenborg, voorzitter van BOVAG Rijscholen, wordt achter de politieke schermen gewerkt aan een amendement (een wijzigingsvoorstel) waarbij de sanctie op de praktijkbegeleiding niet sneuvelt, maar een betere invulling krijgt.

Overleg
Frank Hoornenborg zegt in Rij-instructie: "Er is overleg geweest met de Kamerleden. Tijdens dit constructieve overleg gaven de Kamerleden aan met een gezamenlijk amendement op de sanctie te komen. Het is volgens hen niet de bedoeling dat de sanctie eraf gaat, maar wel dat er een betere invulling nodig is. Daar zijn we het allemaal over eens. Tijdens dit overleg is ook nader ingegaan op wat niet goed gaat in de branche en waar het wetsvoorstel alsook de korte, middellange en lange termijnoplossingen in positieve zin in voorzien."

Vertrouwen
In de nieuwe editie van Rij-instructie die de tweede zaterdag deze maand op de mat bij de abonnees valt, laten de voorzitters van BOVAG, VRB, FAM en LBKR uitgebreid hun licht schijnen over het debat en vooral over wat daarna is gebeurd. Dat de WRM blijkbaar een lage prioriteit heeft in Den Haag baart hen zorgen, maar iedereen heeft vertrouwen in een goede afloop. 

Meer berichten