Logo rij-instructie.nl
Foto: BOVAG/TRY THE BIKE

Geen extra aandacht voor motorrijders in B-opleiding

  actueel

Dat automobilisten niet goed kijken en vaak motorrijders over het hoofd zien, is geen specifiek motorrijders-probleem en om die reden is het niet opportuun om in de B-rijopleiding specifiek aandacht aan waarnemen van motorrijders te besteden.

Dit staat in het 'Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders, dat onlangs gereed is gekomen. Dit Actieplan is samengesteld in overleg met de leden van het Motorplatform: ANWB, BOVAG, CBR, FEHAC, FEMA, Landelijke Eenheid Politie, KNMV, LOOT, MAG, MON, Politieacademie, RAI Vereniging, RDW, ROF, SWOV en VVN. Het doel van dit plan is, net zoals in 2010, om de verkeersveiligheid per kilometer te vergroten. Er wordt een aantal maatregelen voorgesteld:

- Continue aandacht voor voorlichting. Het Ministerie stelt voor om jaarlijks 50.000 euro beschikbaar te stellen aan het Motorplatform om voorlichting te geven over veilig motorrijden. Thema's en doelgroep kunnen in overleg worden bepaald, maar moeten wel aansluiten op wat uit onderzoek blijkt te werken qua campagnebenadering om gedrag te beïnvloeden. Voorwaarde is wel dat het Motorplatform elk jaar verantwoordelijk is voor de juiste besteding, dus tijdig een voorstel doen voor een voorlichtingsthema, de voortgang begeleiden en de kwaliteit toetsen. Er wordt hiertoe een permante werkgroep vanuit het Motorplatform opgericht.

- Het waarnemen van motorfietsen door (veiligheids)systemen moet worden opgenomen in de testprocedures. Daarnaast zal Nederland ook pleiten voor het opnemen van deze eisen in de Europese toelatingseisen van systemen als AEBS en ACC.

- Onderzoek welke systemen voor motoren effectief kunnen zijn om de verkeersveiligheid te verhogen. Neem hierbij expliciet mee wat motorrijders zelf aan systemen op de motor willen. Zorg ook voor goede kennisoverdracht naar de retailer om de consument goed te kunnen informeren welke systemen er zijn, waar ze voor bedoeld zijn en wat men ervan kan verwachten. Breder gezien moet de (gemotoriseerde) tweewieler continue aandacht krijgen in de ontwikkelingen in (C-)ITS-systemen (V2V en V2X).

- Een training gericht op risico-perceptie leidt aantoonbaar tot veiliger rijgedrag en verbeterde gevaarherkenning. Bezien moet worden of en hoe dit ofwel verder gestimuleerd ofwel als onderdeel van een rij-examen kan worden ingevoerd. Dit laatste moet in EU-verband.

- De kwaliteit van een helm gaat aantoonbaar achteruit na verloop van tijd. Intentie is om dit te kwantificeren en wellicht de UNECE-normen aan te passen, zodat de productie-datum van de helm of een THT-datum zichtbaar is. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat hier in Europees verband aandacht voor vragen.

- In het eerste actieplan is een literatuurstudie en ongevallenanalyse naar de zichtbaarheid van motorrijders uitgevoerd (De Craen et al., 2011). Dit onderzoek geeft aanknopingspunten voor een (simulator) onderzoek naar de zichtbaarheid van motorrijders en het kijkgedrag van automobilisten. Vraagstukken hierbij zijn of het inderdaad zo is – zoals de ongevallenanalyse suggereert – dat bij kruisend verkeer een motorrijder niet vaker over het hoofd wordt gezien dan een auto. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal een onderzoek laten uitvoeren naar zichtbaarheid van motorrijders en kijkgedrag van automobilisten.

Meer berichten