Logo rij-instructie.nl

SWOV zit hoog in de boom in adviesraad verkeersveiligheid Verenigde Naties

  actueel

De Stichting wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) neemt één van de twee zetels in van het fonds voor verkeersveiligheid (Road Safety Trust Fund). Dit Fonds is in april opgericht door de Verenigde Naties en heeft tot doel het bevorderen van de verkeersveiligheid wereldwijd.    

Het Fonds richt zich op het slaan van bruggen in het verkrijgen van de benodigde middelen en wil daarmee de effectiviteit op alle niveaus vergroten. Het Fonds is opgericht op verzoek van de secretaris-generaal naar aanleiding van een voorstel van de Verenigde Naties en richt zich op het mobiliseren van middelen van regeringen, intergouvernementele of niet-gouvernementele organisaties, de particuliere sector, filantropische organisaties en individuen.

Het Road Safety Trust Fund wordt bestuurd door een adviesraad, een stuurgroep, een secretariaat en een administratief agent. De adviesraad van het fonds bestaat uit twee leden van organisaties op het gebied van onderzoek en wetenschap, waar SWOV de eer heeft een van deze zetels te vervullen. SWOV-directeur Peter van der Knaap: "Ik kijk uit naar het inbrengen van SWOV-expertise om het fonds tot een succes te maken."

De andere zetel wordt vervuld door het Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) uit de Republiek Korea. De oprichting van dit fonds benadrukt de noodzaak om meer te investeren in maatregelen die leiden tot duurzame verkeersveiligheid. De adviesraad kwam voor het eerst bijeen in Genève op 9 augustus en zal opnieuw bijeenkomen op 21 november.

Meer berichten