Logo rij-instructie.nl
Foto:

LBKR: 'CBR heeft lange wachttijden volledig aan zichzelf te wijten'

  actueel

De stichting LBKR vindt dat het CBR de lange wachttijden volledig aan zichzelf te wijten heeft omdat het de zaakjes niet op orde heeft. Volgens de LBKR wist het CBR uit demografische gegevens dat het aantal potentiële rijbewijskandidaten na 2015 weer zou toenemen (dat heeft een woordvoerder destijds verklaard in de vakmedia) en heeft daar niet adequaat op gereageerd. "Sterker nog, in 2014 werden een aantal contracten van examinatoren niet verlengd daar het CBR een afname verwachtte van het aantal af te nemen examens (periode 2014-2015). Daar komt bij dat examinatoren die met pensioen gingen niet vervangen zijn."

De LBKR uit de kritiek aan de vooravond van de behandeling van de wijziging van de WRM. De Tweede Kamer vergadert hier maandag 3 september over. De aanleiding is het feit dat het CBR in de media heeft laten weten dat ongeveer 1500 zeer slecht presterende rijscholen debet zijn aan de lange wachttijden. De LBKR vindt de kritiek onterecht en ongepast.
"Na het opvragen van de slagingspercentages over de afgelopen 25 jaar heeft LBKR geconstateerd dat het landelijk gemiddelde slagingspercentage niet gezakt is maar al die jaren juist redelijk constant gebleven. Het percentage ligt al 25 jaar rond de 50 procent en is door de jaren heen zelfs een paar procent gestegen. Waarom legt het CBR dan de nadruk op het lage slagingspercentage? De oorzaak vinden we onder andere in de extreem lange wachttijden", aldus de LBKR.

Nadelig
Wat de lange wachttijden betreft: de LBKR stelt dat deze nadelig zijn voor rijscholen, "Want hierdoor is het veel moeilijker om in te schatten wanneer je een examen moet reserveren. Wat als je het examen hebt gereserveerd? Je leerling stopt een tijdje met lessen! Weg schema, weg geslaagd examen, weg goede naam rijschool."

Aantal examinatoren
Ook wat betreft het aantal aangestelde examinatoren heeft de LBKR hevige twijfels. "Men heeft het over 117 aangenomen personen vanaf begin 2016. Maar, zijn dit allemaal examinatoren? Of zit bij dit aantal ook het kantoor- en/of ander personeel. En, over hoeveel FTE (fulltime medewerkers) die daadwerkelijk examens afnemen heeft het CBR het dan? En hoeveel FTE aan examinatoren zijn er uitgestroomd door ontslag (al dan niet vrijwillig) en pensioen", wil de LBKR allemaal graag weten.

Vertragingstactiek gezondheidsverklaring
Ook de situatie rond de gezondheidsverklaring speelt het CBR parten, meent de LBKR, dat het CBR ervan beticht er een 'mogelijke vertragingstactiek'op na te houden. "Hier heeft het CBR namelijk ook grote problemen met de wachttijden, al dan niet opzettelijk. Duidelijk is in ieder geval dat de problemen en hierdoor de wachttijden sinds de digitale invoering van de gezondheidsverklaring alleen maar groter zijn geworden."

Reactie CBR
Het CBR is niet onder de indruk van de kritiek, zo blijkt uit een reactie, Wat betreft de stelling dat het CBR beter had moeten inspelen op de te verwachten groei, laat het exameninstituut weten: "Wij hebben zeker ingespeeld op die grotere vraag. Met de kennis van nu kun je zeggen dat het niet voldoende is geweest. Wij komen ook echt liever onze afspraken met betrekking tot reserveringstermijnen na. De groei / inhaalslag van de markt is echt groot, en bij de beroepsexamens groter dan te voorspellen was. Daarom gaan we de komende tijd volop door met het werven van examinatoren (112 dit jaar, na de 120 van de afgelopen 2 jaren). We kijken nu hoe we dit in de toekomst beter kunnen doen, dat staat ook in de brief aan de minister."

Onzin
Dat het CBR een vertragingstactiek zou hanteren rond de gezondheidsverklaring wordt afgedaan als absolute onzin. "Ook bij de behandeling van de gezondheidsverklaringen zien we stijgende aantallen als gevolg van oa. economische groei, de inhaalslag van de tijd dat het economisch minder goed ging en jongeren het rijbewijs halen uitstelden, en de vergrijzing. We hebben daarom meer mensen (artsen en medisch assistenten) aangenomen, dat staat ook in de brief aan de minister over de wachttijden. We blijven ook hier werven. Afgelopen week stond de advertentie voor artsen bijvoorbeeld in het vakblad voor artsen Medisch Contact. Ook hebben we een wervingsfilm voor artsen online. We doen er dus echt alles aan om, net als bij examinatoren, snel meer vakmensen aan te nemen. Het gaat dus niet om 'kantoorpersoneel', zoals geïnsinueerd wordt."
 

Meer berichten