Logo rij-instructie.nl

Door zelfsturende auto wordt het drukker op de weg

  actueel

De komst van zelfrijdende voertuigen leidt in alle scenario's tot een hogere druk op het wegennetwerk en daarmee (in de meeste gevallen) ook tot meer voertuigverliesuren voor weggebruikers.

Dit is een van de conclusies in de Impactstudie Autonome Voertuigen van TNO en Arcadis. Arcadis en TNO hebben verschillende scenario's uitgewerkt voor de effecten van zelfrijdende voertuigen op stedelijke en minder verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. De scenario's zijn extreem gekozen om inzicht te krijgen in de maximale impact. Deze scenario's verschillen in de wijze waarop autobezit en autodelen zich ontwikkelen en de mate van automatisering van de voertuigen. Bij volledig zelfrijdende voertuigen is er geen chauffeur, rijervaring of rijbewijs meer nodig, waardoor meer mensen van deze voertuigen gebruik zouden kunnen maken en het dus drukker kan worden op de Noord-Hollandse wegen. De effecten zijn echter nog met grote onzekerheid omgeven.

Een andere conclusie is dat de komst van zelfrijdende voertuigen laat zien dat de zogeheten modal split verschuift: Fietsen, lopen en openbaar vervoer worden minder populair.
 

Meer berichten