Logo rij-instructie.nl

Invoering T-rijbewijs in elk opzicht een doorslaand succes

  actueel

De invoering van het T-rijbewijs voor landbouwverkeer is op alle vlakken een doorslaand succes.

Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Verkeer en Infrastructuur naar het examen dat in 2015 is ingevoerd. Het T-rijbewijs is goed geïntroduceerd, door het praktijkexamen is het goed mogelijk om de rijvaardigheid van de kandidaten te beoordelen en opleiders slagen erin om hun kandidaten goed op het examen voor te bereiden.
Om het examen in de toekomst verder te ontwikkelen zijn enkele aanbevelingen gedaan:
- Meer aandacht voor hogere orde vaardigheden, zoals gevaarherkenning.
- Verkeerseducatie inzetten om jonge T-rijbewijsbezitters te motiveren om veilig te rijden.
- Onderzoek doen naar de haalbaarheid om voor lichtere voertuigen een aparte categorie T-light in te voeren.
- Uitbreiden handhaving door de invoering van wetgeving kentekening en snelheidsverhoging.

Meer berichten