Logo rij-instructie.nl

Grootste kans op ongeluk snelweg als een file opdoemt

  actueel

De meeste kans op een ongeval op een snelweg is er als er een file voor je opdoemt. Dan is een kop-staartbotsing zo gemaakt en bij dit type ongeval komen de meeste dodelijke ongevallen voor op de snelweg. Aanrijdingen met een obstakel in de berm staan op de tweede plaats.

Dit blijkt uit een analyse van de SWOV naar de dodelijke ongevallen die in 2016 op rijkswegen hebben plaatsgevonden. SWOV deed dit op verzoek van Rijkswaterstaat. Het doel van het onderzoek is te leren van de ongevallen die plaatsvinden, zodat deze in de toekomst mogelijk kunnen worden voorkomen.

Het rijtje is als volgt:
- kop-staartaanrijdingen, waarvan de helft in de staart van een file;
- aanrijdingen van een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel;
- frontale aanrijdingen op enkelbaanswegen;
- aanrijdingen van voetgangers die zich op de rijbaan bevonden.

De ongevallen ontstonden door een combinatie van onoplettendheid of bewust risicogedrag van de weggebruiker en een beperkte zogeheten vergevingsgezindheid van de weg en directe omgeving. In een klein deel van de ongevallen speelde ook een voertuigdefect een rol. De ernst van de afloop van het ongeval werd voor een belangrijk deel bepaald door de inrichting van de berm.

Meer berichten