Logo rij-instructie.nl

Nieuwe cao voor CBR-medewerkers na 'olifantendracht'

  actueel

Een loonsverhoging van in totaal 7,05 procent (stapsgewijs ingevoerd), een zogenoemde vitaliteitsregeling voor werknemers van 64 jaar of ouderen en minder atv-dagen.

Dit is in grote lijnen de uitkomst van de nieuwe cao die de directie van het CBR na lang onderhandelen heeft bereikt met de vakbonden FNV, Unie en het Gilde. Al sinds december 2016 voerden de vakbonden met het CBR overleg over een nieuwe cao, maar maandenlagen de standpunten ver uiteen. Maar nu, na een olifantendracht, is er dan toch een nieuwe cao afgesloten die met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 december 2019.

Oudere werknemers
Belangrijk in de onderhandelingen was de positie van oudere en dus duurdere werknemers, waarvan het CBR er relatief veel heeft. Medewerkers vanaf 64 jaar hebben nu maar liefst 33 atv-dagen en sdaar hikte de directie zwaar tegenaan. Er is nu de deal gemaakt dat dit aantal in tien jaar wordt afgebouwd naar 12. Ter compensatie krijgen de medewerkers elke maand een bedrag dat ze kunnen inwisselen voor vrije dagen of kunnen laten uitbetalen.

Werkplezier en vitaliteit
De vakbonden zien uiteindelijk in dat ook de directie van het CBR alle oog heeft voor haar medewerkers. Onderaan het akkoord waarover de medewerkers zich nog moeten uitspreken (maar dat is een formaliteit) staat: "Zowel de directie en de bestuurders onderkennen dat het werkplezier en de vitaliteit van medewerkers in belangrijke mate wordt beïnvloed door andere zaken dan de cao en de afspraken die we daarin vastleggen. Los van het feit dat het de verantwoordelijkheid is van het CBR om de randvoorwaarden voor een prettig werkklimaat te creëren, realiseert de directie zich ook dat je pas verder komt als je bij de ontwikkeling en implementatie van plannen intensief de medewerkers betrekt en je de kennis en ervaring van buitenaf meeneemt."

Reageer als eerste
Meer berichten