Logo rij-instructie.nl

CBR is voor samenvoegen praktijkbegeleiding en onderzoek naar 7-stappenplan

  actueel

Het CBR heeft er schoon genoeg van dat er leerlingen B-examen doen die er nog helemaal niet klaar voor zijn. Om stappen te maken, kunnen wat het CBR betreft de trajecten die IBKI en het CBR hanteert voor de praktijkbegeleiding worden samengevoegd (met de RIS-methode als standaard) en ook kan er een onderzoek komen naar wat het 7-stappenplan wordt genoemd. Hier is certificering van rijscholen een belangrijke basis onder. Een aantal aanbevelingen die de brancheorganisaties onlangs deden zijn echter volgens het CBR niet haalbaar.

Dit schrijft het CBR vandaag in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het CBR heeft als studiemateriaal de afgelopen periode het aanbevelingendocument van de branche bestudeerd en komt tot de conclusie dat een aantal punten wel en een aantal niet haalbaar is. Is iets wel haalbaar, dan adviseert het CBR de minister om dit verder uit te zoeken.

Wel haalbaar
- Integreren van trajecten IBKI en CBR voor de praktijkbegeleiding.
- Ontwikkelen van een 7-stappenplan. De 7 stappen kunnen zijn een getrapte opleiding (1), portfolio van de instructeur met een certificering die geaccepteerd wordt door het CBR (2), certificering door IBKI die tevens deel uitmaakt van het bijscholingstraject (3), CBR faciliteert en accepteert portfolio (4), gecertificeerde rijscholen krijgen privileges (5), CBR stelt een soort APK-controle in (6) en er komt een portfolio van de leerling die een verplicht onderdeel wordt van de rijopleiding (7). De algemene denkrichting onderschrijft het CBR, maar er moet nog veel water door de Rijn voordat dit 7-stappenplan er is.
- Een koppeling tussen bestanden van controlerende overheidsinstanties. Echter, deze moet wel privacy-proof zijn.

Niet haalbaar
- Slagingspercentages toekennen aan één instructeur en niet aan een rijschool.
- Meer bevoegdheden van het CBR voor effectief sanctiebeleid ten opzichte van frauderende, bedreigende of marktverstorende partijen. Het CBR verwacht meer in een effectief sanctiebeleid, waarbij vooral wordt gedacht aan aanscherping van de regels in beleidsdocumenten, zoals het Vademecum. En de aanpak van fraude moet integraal (gezamenlijk) worden aangepakt door justitie, de Belastingdienst en dergelijke organisaties.

Meer berichten