Logo rij-instructie.nl

Zelfrijdende of bestuurde auto zijn voor voetganger en fietser hetzelfde

  actueel

Voor de gemiddelde voetganger en fietser maakt het weinig uit of  een auto wel of niet (zelfrijdend) bestuurd wordt. In elk geval gedragen ze zich identiek, zo staat in een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van zelfrijdende voertuigen, maar tot nu is de interactie tussen de zelfrijdende auto en voetgangers en fietsers onderbelicht. Er is gewoon nog  weinig bekend over wat voetgangers en fietsers verwachten van zelfrijdende voertuigen en hoe ze er in de verkeerspraktijk op reageren. Zo is het onduidelijk of hun huidige verkeersgedrag eigenlijk wel iets zegt over hun gedrag in een verkeerssysteem met zelfrijdende voertuigen. Voor het programmeren van zelfrijdende voertuigen die veilig met voetgangers en fietsers omgaan is dit uiteraard wel relevant.

Neutraal tot positief
SWOV deed hier een eerste (literatuur)onderzoek naar waaruit dat voetgangers en fietsers neutraal tot redelijk positief in hun verwachtingen lijken te staan over de mate waarin zelfrijdende voertuigen rekening met hen houden. Aan de andere kant geven zij aan zich minder op hun gemak te voelen in situaties met zelfrijdende voertuigen. Wanneer wordt gekeken naar hoe ze zich (zeggen te) gedragen in hun aanwezigheid, zijn er echter nauwelijks verschillen met hun gedrag in aanwezigheid van gewone handgestuurde auto's, maar eenduidig is het beeld niet en om die reden moet er vervolgonderzoek komen.

Meer berichten