Logo rij-instructie.nl

Wet begeleid rijden in Staatscourant: Jonge rijbewijsbezitter niet strafbaar wanneer rijbewijs begeleider verlopen is

  actueel

Iemand die jonger dan 18 jaar is en rijbewijs B heeft kan niet worden gestraft als de begeleider met wie hij rijdt zijn rijbewijs kwijt is of raakt. Het is namelijk niet rechtvaardig om de jonge rijbewijsbezitter hiervoor te straffen.

Dit staat in het voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden dat vandaag is afgekondigd in de Staatscourant. Hiermee is dit in principe wet, maar er is nog wel een barrière. De stukken moeten namelijk nog naar de Tweede Kamer en er moet nog een aantal onderdelen worden verwerkt. Na deze aanpassingen hoeft de wet echter niet opnieuw in de Staatscourant te worden vermeld. Al met al is de exacte datum van invoering hierdoor niet bekend. De verwachting is dat dit op 1 mei zal zijn.

Zonder begeleider
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft er wel naar gekeken en bracht op twee onderdelen advies uit, waarvan het advies over de begeleider de eerste is. De jonge bestuurder wordt volgens de wet alleen strafbaar als hij of zij rijdt zonder begeleider of als de persoon die naast hem zit niet voorkomt op de begeleiderspas. 

Beginnerstermijn
Verder viel het de Adviesraad op dat de beginnerstermijn voor jongeren die voor hun achttiende verjaardag het rijbewijs B halen en die nog geen ander rijbewijs hebben niet gelijk is aan die van beginnende rijbewijsbezitters die al een ander rijbewijs hebben (AM, T of A1). Voor de jongere die niet eerst een ander rijbewijs heeft, geldt een beginnerstermijn van 5 jaar en voor een jongere die wel eerst een ander rijbewijs haalt en pas na de achttiende verjaardag het rijbewijs B geldt een beginnerstermijn van 7 jaar die ingaat op het moment van afgifte van het rijbewijs AM of T. De Adviesraad adviseerde om dit gelijk te trekken, maar hier gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterschap niet in mee.

Meer berichten