Logo rij-instructie.nl

Kwart BOVAG-leden worstelt met nieuwe lidmaatschapseisen

  actueel

Een kwart van de 471 leden die BOVAG Rijscholen momenteel heeft, worstelt met de nieuwe lidmaatschapseisen zoals die worden gesteld volgens het nieuwe kwaliteitsbeleid. 12 procent heeft bijvoorbeeld (bijna twee jaar nadat deze eisen van kracht werden) nog geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangeleverd en 13 procent heeft niet het gewenste slagingspercentage en/of bij hen moet de kredietwaardigheid nog (opnieuw) worden gecheckt. In september krijgen deze leden een laatste kans om te voldoen aan de eisen. Voldoen zij hier niet aan, dan liggen maatregelen en wellicht een afscheid voor de hand.

Dit schrijft secretaris van BOVAG Ledenvergadering Christa Grootveld vandaag in een lange mail aan de leden. De mail is zo lang omdat er volgens haar de afgelopen tijd veel te weinig is gecommuniceerd over een groot aantal lopende zaken. Binnenkort zijn er meerdere ledenbijeenkomsten, te beginnen op 7 september voor middelgrote rijscholen en op 18 september tijdens de Lesauto testdag van VerkeersPro, waarna op 14 december de grote algemene ledenvergadering is. Vooruitlopend daarop komt Grootveld met een update over een groot aantal zaken, te weten:
- Lidmaatschapseisen. In 2015 en 2016 zijn alle leden gecontroleerd op de nieuwe lidmaatschapseisen. Het traject van deze eerste ronde lidmaatschapseisen is nog niet afgerond en 'We gaan er nu vaart achter zetten", belooft Grootveld.
 - BOVAG Garantiefonds (BGF). Halverwege deze maand komt daar na een jaar meer duidelijkheid over.
- Aanbevelingsdocument WRM. Samen met FAM en VRB heeft de BOVAG een zogenoemd aanbevelingsdocument gemaakt met tips en aanbevelingen voor de nieuwe WRM-richtlijnen dat is aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. "Wij houden u op de hoogte van de voortgang, beloofd Grootbveld.- CBR. BOVAG Rijscholen gaat op aandringen van de leden in gesprek met het CBR om een aantal zaken te verbeteren of op te helderen. Tijdens de ledenvergadering in mei hadden de leden  heel veel opmerkingen over het CBR' en die zullen allemaal worden besproken. Welke concrete onderwerpen er worden aangesneden is niet bekend, maar de lange wachttijden is op zeker een van de onderwerpen.
- Toekomstverkenning rijscholenbranche. Er is een onderzoek afgerond naar ontwikkelingen die voor rijscholen relevant zijn.Onrechtmatig gebruik BOVAG-logo. De afdeling krijgt af en toe een bericht dat een rijschool het BOVAG-logo gebruikt, maar geen lid (meer) is. Hier gaat actiever tegen worden opgetreden.
- NKC Camperrijvaardigheidstraining. Met de NKC (Nederlandse Kampeer en Caravanclub) is een proefproject opgezet om de schadelast van hun 43.000 leden (camperrijders) te verlagen. We hebben een camperrijvaardigheidstraining opgezet die NKC-leden kunnen volgen bij een rijschool, aangesloten bij BOVAG. Voor 2017 is er ruimte voor maximaal 1500 camperaars om deze training te volgen. Er doen twintig rijscholen mee.

Reageer als eerste
Meer berichten