Logo rij-instructie.nl
Het CBR bepaalt wie er achterin meerijdt.
Het CBR bepaalt wie er achterin meerijdt.

CBR brengt reserveringstermijn terug tot maximaal acht weken

  actueel

Voor het eerst sinds maanden is nergens meer de wachttijd voor het eerste examen meer dan acht weken en dit geldt voor slechts zeven locaties van het CBR. Hiermee is het probleem 'wachttijd' voor het eerst sinds lange tijd uit de dubbele cijfers. Voor wat betreft de herexamens zijn er nog drie locaties waar de wachttijd langer is dan vijf weken in alle drie de gevallen gaat het om zes weken. De toekomst zal leren of het probleem structureel opgelost is of dat dit een gevalletje 'één zwaluw maakt nog geen zomer' is.

Het CBR kampt al sinds het voorjaar van 2016 met oplopende reserveringstermijnen. De belangrijkste oorzaak is de economie doe sterk opleefde (het CBR had niet verwacht dat het zo snel zou gaan), waardoor het aantal examens in vrijwel alle categorieën snel steeg. De vraag nar examens blijft nog steeds groot, maar de maatregelen sorteren effect. Die maatregelen zijn dat in twee jaar tijd zestig nieuwe examinatoren worden aangesteld (in 2016 en dit jaar elk dertig) en in tijden met oplopende wachttijden werd veel overgewerkt. In week 34 (peildatum 26 augustus) was dan eindelijk voor het eerst goed zichtbaar dat het de goede kant op gaat.
Het CBR vond het terugdringen van de wachttijd voor de herexamens prioriteit 1, aangezien hier de leerling geen invloed op kan uitoefenen. Alleen Amsterdam, Gouda en Rijswijk hebben nu een wachttijd van zes weken.  
  

Reageer als eerste
Meer berichten