Logo rij-instructie.nl

Progressief boetesysteem heeft hooguit 1,5 jaar effect

  actueel

Onderzoek leert dat progressieve sancties in de vorm van puntensystemen een gunstig effect op verkeersveiligheid hebben van maximaal 1,5 jaar. Het verkeersveiligheidseffect van progressieve (geld)boetes is niet direct onderzocht, noch in Nederland noch in het buitenland. Een scenario-analyse wijst echter uit dat een progressief boetestelsel jaarlijks 5 procent van de verkeersdoden zou kunnen besparen. Verder blijkt uit onderzoek dat het publiek draagvlak voor de invoering van een algemeen puntensysteem groot is en ook lijkt er bij burgers en experts steun te zijn voor een progressief boetestelsel.

Dit staat in een feitenoverzicht van de SWOV over de voor- en nadelen van een progressief sanctiesysteem. Een progressief sanctiesysteem houdt in dat men zwaardere of ingrijpender sancties krijgt opgelegd naarmate men meer overtredingen maakt. Nederland kent geen algemeen puntensysteem zoals bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk en Duitsland dat wel hebben, maar kent wel een puntensysteem voor beginnende bestuurders en één alcoholovertreders, alsmede een recidiveregeling voor veelplegers en recidiveregelingen voor diverse andere ernstige verkeersovertredingen.

Op 20 juni 2017 kondigde minister Blok van Veiligheid en Justitie aan de mogelijkheid te onderzoeken om een progressief boetesysteem op kenteken in te voeren. Hiermee kunnen herhaalde verkeersovertredingen die binnen de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv, ook wel 'Wet Mulder') vallen, worden bekeurd met oplopende boetes en door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) worden afgedaan.

Reageer als eerste
Meer berichten