Logo rij-instructie.nl

Verwijt: Schultz doet te weinig aan verkeersveiligheid

  actueel

Demissionair minister Schultz van infrastructuur en Milieu wordt verweten weinig oog te hebben voor de verkeersveiligheid. Veel organisaties en bedrijven bijvoorbeeld wachten met smart op een deltaplan om de verkeersveiligheid te veranderen, maar dat is tot op de dag van vandaag uitgebleven. Er wordt haar vooral verweten veel voorlichtingscampagnes te hebben opgezet, maar een feitelijke aanpak met maatregelen is achterwege gelaten.

Dit blijkt uit een publicatie in het AD eerder deze week. Het is bekend dat Nederland niet langer meer vooroploopt met verkeersveiligheid en onlangs riepen 32 grote organisaties de minister op maatregelen te nemen en om van verkeersveiligheid een 'nationale prioriteit' te maken. Vooral Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) laat geen sdpaan heel van de minister op dit gebied. "Deze minister heeft de afgelopen jaren weinig gedaan aan verkeersveiligheid. Dus hebben we dit gigantische probleem vaak aangekaart. Schultz zegt dan telkens dingen als 'Ik ben in gesprek' of 'Ik maak het aanhangig', terwijl er eigenlijk helemaal niets gebeurt."

SWOV
Henk Stipdonk, hoofd Signaleren & Wegen van verkeersonderzoeksinstituut SWOV, constateert dat het in 2002 mis ging. Daarvoor had iedereen oog voor de verkeersveiligheid, maar erna niet meer. "Er werd in 1997 een Startprogramma Duurzaam Veilig gelanceerd, met veel elan. Bestuurders - op lokaal, regionaal en landelijk niveau - liepen hard om de problemen aan te pakken en daar was ook veel geld voor beschikbaar. Maar na 2002 liep het programma langzaam maar zeker af en daarna werd het stil."

VVN
Veilig Verkeer Nederland neemt het enigszins op voor Schultz. Volgens VVM is niet alleen de politiek schuldig aan de teruglopende verkeersveiligheid, vooral ook de burger. "Denk aan gevaarlijk gebruik van de mobiel en meer ouderen die op e-bikes stappen zonder kennis van zaken."

Maatregelen
In een reactie laat Schultz onder andere weten verkeersveiligheid wél belangrijk te vinden en dat er wel degelijk maatregelen, zoals een plan voor veiliger fietspaden, zijn genomen. "Ondanks dat Nederland een druk bevolkt land is en we ons wegennet zeer intensief gebruiken, behoren we al jaren tot één van de veiligste landen van Europa." De minister benadrukt dat sinds het begin van deze eeuw het aantal verkeersdoden fors is afgenomen: van 1088 in 2003 naar 629 in 2016. ,,Desondanks zien we wel een toename van ongevallen op wegen van de gemeente en provinciale wegen, waarbij met name (oudere) fietsers kwetsbaar blijven."

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten