Logo rij-instructie.nl

VRB: 'Er is geen tekort, maar nog steeds een overschot aan rijinstructeurs'

  actueel

Er is geen schreeuwend tekort aan instructeurs, maar nog steeds een enorm overschot. Bij IBKI zijn rond de 14. 800  actieve rijinstructeurs geregistreerd en het totaal aantal benodigde B-rijinstructeurs om de geprognosticeerde 215.000 B-examens te halen is 6.200, dus 7.800 teveel. "De grote vraag is dus waar "men" het op baseert dat er een schreeuwend tekort aan rij instructeurs is?"

Dit vraagt Peter van Neck, voorzitter van brancheorganisatie VRB zich af mede naar aanleiding van een artikel in Rij-instructie van februari. Daarin zeggen verschillende partijen, waaronder de grote spelers, ANWB Rijopleidingen en Wolf Rijbewijsshop, dat ze geen mensen kunnen krijgen. VRB zette dit aan het denken, sloeg aan het rekenen en komt met een heel andere conclusie: er is geen tekort maar een overschot.
Berekening
De berekening van VRB is als volgt (alle beroepsexamens worden buiten beschouwing gelaten):
Prognose CBR 1e praktijkexamens B jaar dit jaar: 215.000.
In Nederland zijn ongeveer 100 grote rijscholen, zij nemen per rijschool minimaal 150 examens per jaar af, dus in totaal 15.000.
48 procent van de kandidaten slaagt gemiddeld de eerste keer, dus aan herexamens zijn er nodig 120.000.

Een zelfstandig werkend instructeur die met rijles geven in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien moet ongeveer 35 1e praktijkexamens B per jaar hebben.
Dat betekent: 215.000 : 35 = benodigd aantal rijinstructeurs: 6.200.
Aantal instructeurs in dienst bij "grote rijscholen": 1.000.

Conclusie
Het benodigd aantal zelfstandig werkende rij instructeurs: 5.200.

Omzet
Omgerekend naar omzet komen deze cijfers hierop neer:
Berekening omzet incl. BTW op basis van bovenstaande gegevens: 35 eerste rij examens per jaar x 40 rijlessen per leerling:  1.400 rijlessen
17 herexamens x 5 rijlessen per leerling: 85 rijlessen
8 derde examens x 5 rijlessen per leerling: 40 rijlessen.

Onderaan de streep kom je dan op 1.535 rijlessen. Met een gemiddeld uurtarief van 40 euro komt een instructeur dan op 61.400,00 euro omzet. Daar gaat 7.500 euro af als examenvergoeding, waarmee een totale omzet resteert van 56.942 euro.

Met zijn pet niet bij
En door deze conclusies kan Van Neck er met zijn pet niet bij dat menigeen over een tekort aan instructeurs rept. "In de overzichten op www.rijschoolgegevens.nl is zichtbaar dat ongeveer de helft van de rijscholen die opleiden voor het B-rijbewijs hooguit 10 eerste rij examens per jaar hebben. Zijn dit instructeurs die elders een baan hebben, part time werken of aan het starten dan wel aan het afbouwen zijn? De grootste groep actieve rij instructeurs zit in de leeftijd van 31 tot 55 jaar, en 12 procent van de rij instructeurs is jonger dan 30 jaar. Deze groep zal dus nog een lange tijd van het werkzame leven in de branche zitten. De prognose is dat de bevolking krimpt, dat met de komst van de elektrische auto minder rijlessen nodig zijn en dat de Randstedelingen steeds minder het nut en de noodzaak van een eigen auto/rijbewijs ervaren. De grote vraag is dus waar "men" het op baseert dat er een schreeuwend tekort aan rij instructeurs is?"

Kwalitatief tekort
Er is dus geen kwantitatief tekort, maar wel een kwalitatief tekort. "Wel kunnen we onderschrijven dat er een tekort aan goed opgeleide instructeurs is en dat is hetgeen waar we met elkaar juist hard aan werken om daar iets aan te verbeteren. Ook zijn we nog steeds bezig met het opruimen van de puinhopen van de UWV instroom."

Geen verdere massale instroom
Volgens Van Neck is er maar één conclusie te trekken: "Hopelijk kunnen we nu door dit alles eens goed en duidelijk te stellen de mensen die wel willen en kunnen werken en met liefde en passie aan de slag zijn gegaan een fatsoenlijke boterham kunnen laten verdienen. Dit alles gebaseerd op een 40-urige werkweek. Wellicht kunnen we dan ook faciliterend zijn voor de grote rijscholen die het CCV segment bedienen, want daar dreigt wel een structureel tekort aan instructeurs aan het ontstaan. Dus verdere massale nieuwe instroom nee!"

Meer berichten