Het onderzoek wordt gehouden onder kandidaten die tussen mei 2021 en juni 2022 het theorie-examen voor de auto, motor of bromfiets hebben gedaan. Marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel stuurt deze groep kandidaten vanaf vandaag een vragenlijst via e-mail.
Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de voorbereiding op het examen, zodat kandidaten betere informatie en tips kunnen w...