Doel van de KRV is de verkeersveiligheid ondersteunen door het behartigen van de belangen van verkeers- en beroepsopleidende partijen, rijscholen en haar brancheorganisaties, de opleidingsinstituten voor WRM Opleidingen en de uitgevers van de Verkeersleermiddelen. Aanleiding tot de oprichting zijn de rapporten van de Alliantie Samen Sterk en het daaruit voortvloeiende rapport ‘Van rijles naar r...