Deze regeling gaat gelden voor elke verplichte opleiding of training, dus voor elke opleiding die een rijopleider zijn medewerkers moet laten volgen. Onder bepaalde omstandigheden kan de werkgever deze verplichting ook hebben voor ingehuurde zzp’ers of schijnzelfstandigen. Dat hangt af van de vraag of de ingehuurde zzp’er of schijnzelfstandigen onder het regels. Nu is het zo dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen scholing te volgen die nodig is...