Van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom valt 60 procent op een kruispunt. Bij ernstig gewonden is dit zelfs 75 procent. Veel gemeenten vragen zich dan ook af of hun kruispunten wel veilig genoeg ingericht zijn en hoe dit beter kan. SWOV wil samen met gemeentelijk wegbeheerders onderzoek naar doen kruispuntveiligheid.

De SWOV wil hiervoor van zoveel mogelijk kruispunten in Nederland verkeersstromen en onveilige situaties analyseren en vraagt daarvoor financiële hulp van gemeenten. “Het onderzoek is mede afhankelijk van financiering door lokale en regionale wegbeheerders. Overweegt u als gemeente een of meer kruispunten opnieuw in te richten, of heeft u kruispunten die u als onveilig aanmerkt? U kunt aan ons ...