Vorig jaar zijn er 712 verkeersongevallen gebeurd waarbij bewezen is dat er lachgas in het spel was. In de eerste tien maanden van 2021 waren het er 595 en 21 daarvan hadden een dodelijke afloop.
Bijna een op de vijf ongelukken met het verdovende middel leidde in 2021 tot letsel zoals botbreuken en whiplashes. In bijna de helft van de gevallen (bij 283 ongevallen) was er alleen sprake van ...

In de Opiumwet

Een maatregel waarvan het nodige wordt verwacht is dat lachgas in lijst II van de Opiumwet wordt opgenomen. Volgens de minister leidt dit naar verwachting tot een beperking van het aanbod van lachgas en daarmee tot verminderd gebruik van lachgas, ook achter het stuur. Daarnaast zal het verbod ook de handhaving op lachgasgebruik in het verkeer effectiever maken. Wanneer ge...