Dit staat in het rapport ‘Prestatie informatie onderzoek CBR’ dat door KPMG is opgesteld op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vraag van het departement moet gezien worden in het licht van de problemen die jarenlang bij het CBR waren en nog zijn. Wat dat betreft spreekt de volgende passage boekdelen: “Uit meerdere wettelijke en externe evaluaties ro...

Doeltreffendheid lastig in kaart te brengen

Iets verderop in het rapport staat nog een heldere boodschap: “Omdat doeltreffendheid van het CBR toeziet op de relatie tussen beleidsdoelen van IenW en de prestaties van het CBR, maakt het ontbreken van een integraal overzicht van beleidsdoelen dat de doeltreffendheid van het CBR lastig in kaart te brengen is. Door geen eenduidig inzicht te h...