Zowel de houding ten aanzien van het ov als het gebruik daarvan blijken sterk samen te hangen met de COVID-19-omstandigheden, schrijven onderzoekers van het KiM in het rapport ‘De relatie tussen attitudes en reisgedrag en het verband...

Tijdens pandemie relaties tussen houding en gedrag verdwenen

Voordat de pandemie uitbrak, beïnvloedden houding en reisgedrag elkaar. Meer gebruik van een bepaalde vervoerwijze leidde tot een positievere houding ten aanzien van die vervoerwijze en omgekeerd. Tijdens de coronapandemie zijn deze relaties geheel verdwenen voor de auto en voor bus, tram en metro (BTM), en sterk afgenomen voo...