Beroepsvereniging LBKR is nog niet heel lang actief – sinds de zomer van 2017 – maar heeft in die relatief korte tijd wel haar stempel op de branche gedrukt. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan het sterke bestuur, dat sinds de start onder leiding staat van Jos Post, die al jaren een rijschool in Zwolle drijft. De LBKR startte als stichting, maar omdat de organisatie daardoor geen voe...