Jaarlijks presenteert het CBS informatie over het aantal verkeersdoden. Een harde realiteit en daarom erg belangrijke gegevens. Niet in de eerste plaats omdat Nederland hard aan het werk is om het doel van Europa – nul verkeersdoden per 2050 – te bereiken. Vorig jaar kon nog worden gemeld dat er een lichte daling te zien was in het aantal verkeersdoden onder motorrijders. In 2021 zijn er in tot...