De 4 rijinstructeurs die de PB met een onvoldoende resultaat hebben afgelegd, hebben conform de gewijzigde WRM wederom een verlenging van de lesbevoegdheid gekregen met 6 maanden. Op dit moment geldt voor deze 4 rijinstructeurs dat zij allen nog bevoegd zijn om les te geven. De 7 rijinstructeurs die nog geen PB hebben afgelegd, zijn nog bezig met het educatief traject.