Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van de SWOV binnen de EU. Hierbij zijn 35.000 weggebruikers in 32 landen wereldwijd bevraagd, waaronder 20 Europese landen. Dit zijn de bevindingen op vijf onderdelen:

Snelheid: Nederlandse automobilisten onderscheiden zich niet in sterke mate van Europese automobilisten of automobilisten in naburige landen wat betreft het snelheidsgedrag. Nederlandse weggebruikers verschillen wél in sterke mate van Europese weggebruikers doordat ze veel minder hun steun uitspreken voor wettelijk verplichte maatregelen die een veilige snelheid ondersteunen: i...