Dit blijkt uit een opiniërend stuk in NRC van zijn hand. Daarin refereert hij aan zijn eigen lidmaatschap, waarna hij zijn punt maakt:

“Sinds mijn aantreden bij het CBR probeer ik Kamerleden te interesseren voor een werkbezoek. Een aanbod namens vier uitvoerders van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Rijkswaterstaat, ProRail, RDW en CBR) om na de verkiezingen een gec...

“Volgende week vergadert de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Met enige vrees zie ik dat tegemoet. Ongetwijfeld komen de wachttijden bij het CBR aan bod. De oorzaken daarvan liggen dit keer (gelukkig) niet bij het CBR maar in de buitenwereld. Na in totaal vijf maanden coronalockdown en bijna 800.000 niet uitgevoerde examenmomenten kregen we het toch voor elkaar de wachttijden i...