De opleidingsraad brengt advies uit over de aansluiting van de rij- en theorieopleidingen op de examens en de processen rond examinering. Ook adviseert de raad over de concept-tariefvoorstellen van het CBR aan het ministerie. Met de uitbreiding met drie individuele opleiders wordt het aantal invalshoeken vergroot en naar verwachting ook het draagvlak, zo hoop het CBR.
Van de zeven zetels z...

Individuele opleiders die zich willen aanmelden voor de opleidingsraad moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die niet mals zijn. Naast het feit dat de opleider geboekstaafd moet zijn als professionele rijschool, verlangt het CBR dat de opleider ook spreekt namens een achterban. “Er moet sprake zijn van een landelijke vertegenwoordiging”, valt te lezen.
Bovendien is er een kwantiteitsvo...