Dit laat de SWOV vandaag weten. Volgend jaar start er weer een nieuw onderzoeksprogramma voor de SWOV, waarin aandacht zal zijn voor nieuwe ontwikkelingen waar we nu of in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen, zoals mobiliteitsverschuivingen door de coronacrisis, de migratie tussen stad en platteland en de ontwikkelingen in de voertuigautomatisering. Ook zal er aandacht zijn voor de v...