Deze bedragen heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vastgesteld in De Staat van de verkeersveiligheid in Nederland 2021. Het totaal aan maatschappelijke kosten van verkeersongevallen wordt geschat op 17 miljard euro in 2018In 2020 vielen er 610 doden in het Nederlandse verkeer en raakten 19.700 mensen ernstig gewond. Dit zijn 51 verkeersdoden en 1700 ernstig gewonden minder dan in 2019. De coronamaatregelen hebben waarschijnlijk invloed gehad op met name de lagere aantallen verkeersgewonden.
Onder andere deze cijfers maken helder dat het in alle opzichten loont te werken aan de verkeer...