Dit heeft het CBR gisteren aan de brancheverenigingen laten weten. De verenigingen hadden het CBR verzocht om uitstel en dat verzoek is gehonoreerd. Met het onderzoek waaraan alle instructeurs en examinatoren kunnen deelnemen, moet helder worden wat de toegevoegde waarde is van meerijden tijdens het examen en of meerijden door de branche wordt gewenst.