Dit blijkt uit een overzicht van IBKI van de slagingspercentages WRM over deze periode. In totaal komen in de lijst dertig aanbieders van een WRM-opleiding voor. Van hen zijn slechts 13 opleiders die meer dan 100 examens op jaarbasis hebben afgenomen. De VerkeersAcademie is met bijna drieduizend examens (2992) verreweg de grootste speler in de markt. Jongepier staat op plek 2 met 887 afgenomen ...